Zaupnost in varovanje osebnih podatkov

Z registracijo v spletno trgovino in v nadaljevanju s strinjanjem s splošnimi pogoji soglašate k prejemanju e-poštnih sporočil.

Podjetje Lettim trženje, d.o.o., Pavšičevo naselje 16, 5000 Nova Gorica, bo podatke, pridobljene od uporabnikov, pridobivalo, hranilo in drugače obdelovalo le za naslednje namene: 
- vodenje baze registriranih uporabnikov; 
- administracija portala; 
- statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
- občasno obveščanje po elektronski pošti o novostih, ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih.

Podjetje Lettim trženje, d.o.o. v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na enostaven način omogoča odjavo od prejemanja sporočil. 
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. 
Podjetje Lettim trženje, d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane podatke hranilo le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Na podlagi pismenega zahtevka preko e-pošte info@lettim.si bo uporabniku omogočena pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.